Commercieel vastgoed ontwikkelen

AM RED is in staat om ambitieuze visies te vertalen in haalbare business cases, of het nu gaat om duurzame en inspirerende  werkomgevingen of om sfeervolle winkelgebieden. AM RED ontwikkelt projecten niet alleen in opdracht van klanten maar ook deels voor eigen rekening en risico. Onze creatieve aanpak wordt gevoed door een extensieve ervaring met complexe projecten.

AM RED heeft de herontwikkeling van winkelcentrum Mereveldplein voor eigenaar en belegger Hoorne Vastgoed verzorgd. De opgave was om het onoverzichtelijke winkelcentrum met beginnende leegstand en ontevreden winkeliers om te vormen tot een eigentijds aantrekkelijk winkelcentrum.

  • Winkelcentrum Mereveldplein - Utrecht
  • Winkelcentrum Mereveldplein - Utrecht
  • Winkelcentrum Mereveldplein - Utrecht
  • Winkelcentrum Mereveldplein - Utrecht
  • Winkelcentrum Mereveldplein - Utrecht
  • Winkelcentrum Mereveldplein - Utrecht
  • Winkelcentrum Mereveldplein - Utrecht
  • Winkelcentrum Mereveldplein - Utrecht
  • Winkelcentrum Mereveldplein - Utrecht
  • Winkelcentrum Mereveldplein - Utrecht

AM RED heeft het project van begin tot eind begeleid. Van het pure ontwikkel- en projectmanagement tot het organiseren van bijeenkomsten met Gemeente, winkeliers en ondernemers. Bijzonder is dat er een publiek – private samenwerking is aangegaan ten aanzien van de openbare ruimte. Deze is binnen het project gerealiseerd. De kwaliteit van de openbare ruimte, het verbeterd (fiets)parkeren en de expeditie zijn de pijlers van de herontwikkeling. Ondernemers en bewoners ervaren dat het winkelcentrum weer een ontmoetingsplek is geworden. Met de realisatie van een nieuwe Vomar Voordeelmarkt is het winkelcentrum 4.520 m² uitgebreid naar 5.230 m².

Ook benieuwd naar wat onze dienstverlening voor uw vastgoedvraagstuk kan betekenen?
Neem contact op om een afspraak te maken!