TERUG NAAR NIEUWSOVERZICHT

Wetenschappelijk onderzoek ‘Mental health+ in the workplace’ gesteund door AM RED

Geplaatst op 29 mei 2018

Healthy Urban Living & Working is één van de vijf thema’s van AM. Bij het ontwikkelen van nieuwe kantoren of het revitaliseren van bestaande panden staat voor AM Real Estate Development (AM RED) het creëren van gezonde en duurzame leefomgevingen dan ook centraal.

Voor innovatieve oplossingen is wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk. AM RED is daarom verheugd dat we dr. ir. Rianne Appel-Meulenbroek kunnen steunen bij haar onderzoek: ‘Mental health+ in the workplace; employees’ responses to the introduction of technologies in modern workplaces’.

Publiek-private samenwerking
Er wordt gewerkt aan een publiek-private samenwerking om het wetenschappelijk onderzoek financieel haalbaar te maken, maar ook om de te vergaren kennis straks goed naar de praktijk te kunnen vertalen. Daarnaast zijn er verschillende universiteiten benaderd om aan het onderzoek mee te doen, omdat het essentieel is dat een dergelijk onderzoek discipline-overschrijdend wordt uitgevoerd.
Rianne Appel: “Wetenschappelijk onderzoek, zeker op het gebied van vastgoedthema’s, vindt tegenwoordig bijna alleen nog plaats als er een financiële bijdrage vanuit het bedrijfsleven wordt geleverd. Bij de consortiumvorming rondom die bijdrage is het belangrijk om met één of meerdere partijen te kunnen beginnen, want dan volgt de rest ook eerder. Heel fijn dus, dat AM RED als eerste bereid is om haar deelname toe te zeggen.”.

Mental health+
Het consortium van Rianne Appel wil qua mental health gaan kijken naar stressniveaus en daaraan gerelateerde ziektes als burnout, maar ook wat dit voor gevolgen heeft qua vermindering van medewerkerstevredenheid/engagement en –productiviteit en bijvoorbeeld slaap of stemming.
De introductie van technologie interpreteert het consortium heel breed. Dit varieert van slimme en gepersonaliseerde klimaatconditionering, lichtoplossingen en andere slimme gebouwgerelateerde systemen tot meer persoonlijke technologie en sensoren, zoals Fitbits, en op technologie gebaseerde nieuwe manieren van werken. Rianne wil naar kantooromgevingen kijken en dan zowel corporate als mogelijk ook maatschappelijk, zoals (eigen) universiteitskantoren maar mogelijk ook gemeentelijk- en/of Rijksvastgoed.

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Zodra het consortium compleet is wordt de precieze vraagstelling en onderzoeksaanpak uitgewerkt. Het consortium wil in het najaar bij het NWO van de Nederlandse overheid een subsidieaanvraag doen. Als dit lukt, dan starten niet één maar 4 à 6 promotie-trajecten. Het is dan (eindelijk) mogelijk om de problematiek middels een zeer grootschalig onderzoekstraject evidence based in kaart te krijgen.

Deel dit bericht:

Contact

Ptolemaeuslaan 80
3528 BP Utrecht
Postbus 4052
3502 HB Utrecht
T : +31 (0) 30 281 73 00
E: info@amred.nl
KvK: 13012255
www.am.nl

Download hier onze folder