Een mix van de juiste ingrediënten
Sociale integratie ontstaat niet altijd vanzelf. Door de juiste ingrediënten te kiezen en plekken te creëren waar mensen zich mee kunnen identificeren, maken we een stad voor iedereen.

De behoefte aan nieuwe gebiedsconcepten is bijna tastbaar. Het helpt, als we ontmoetingsplekken maken. Het helpt, als we de openbare ruimte zodanig inrichten, dat je makkelijk mensen met een andere achtergrond of leefwijze leert kennen. Als we wijken de kans geven zichzelf te organiseren. De inclusieve stad is geen abstract gegeven, maar een continu proces van afwegingen en keuzes maken. Door een goede mix creëren we ruimte voor spontaniteit en verrassende ontmoetingen.

Stad voor en van iedereen
De druk op de woningmarkt blijft groot. Zo kunnen mensen met een laag inkomen zich de stad niet eigen maken, is er een groeiend aantal toeristen die de leefbaarheid van de stad onder druk zet en krijgt de bereikbaarheid van de stad ook te maken met een toenemend aantal bewegingen in de stad. Deze ontwikkelingen maakt het vraagstuk van de inclusieve stad alleen maar urgenter.

Gemeenten, bewoners ondernemers en ontwikkelaars zullen concrete stappen moeten zetten. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is, dat we voldoende ruimte creëren voor uiteenlopende groepen. Aandacht voor de specifieke behoeften van verschillende doelgroepen is essentieel, want variatie en differentiatie zijn onmisbaar voor een leefbare stad.

Nieuwe oplossingen
Deze tijd vraagt om nieuwe oplossingen. Zo zien we bij AM serieuze mogelijkheden voor andere vormen van eigenaarschap. Zo kunnen twee vrienden ieder met een eigen contract een appartement huren op een prominente locatie in Amsterdam in de B’Mine Toren met de Friends-woningen. Maken we wonen in de stad voor gezinnen mogelijk met Babel in Rotterdam, en zien we concrete mogelijkheden voor zogenoemde stadsveteranen om zich de stad opnieuw eigen te maken.

Want, als mensen zich verbonden voelen met een stad, leeft een stad.

Vijf kernthema’s
AM legt de lat hoog als het gaat om gebieds- en vastgoedontwikkeling en geeft invulling aan haar missie aan de hand van vijf kernthema’s: Healthy Urban Living & WorkingStad- en gebiedmakerInclusieve stad, Gedurfde duurzaamheid en Gelukkig leven. Over deze thema’s zijn we zowel binnen onze organisatie in gesprek met elkaar, als ook met onze omgeving. Uit deze wisselwerking ontstaan vaak de beste oplossingen. Op deze manier blijven we elkaar inspireren tot nieuwe oplossingen, die passen bij onze missie: de kwaliteit van onze leefomgeving en daarmee de kwaliteit van leven verbeteren. Inspiring Space!

Contact

Ptolemaeuslaan 80
3528 BP Utrecht
Postbus 4052
3502 HB Utrecht
T : +31 (0) 30 281 73 00
E: info@amred.nl
KvK: 13012255
www.am.nl

Download hier onze folder