Commercieel vastgoed ontwikkelen

AM RED is in staat om ambitieuze visies te vertalen in haalbare business cases, of het nu gaat om duurzame en inspirerende  werkomgevingen of om sfeervolle winkelgebieden. AM RED ontwikkelt projecten niet alleen in opdracht van klanten maar ook deels voor eigen rekening en risico. Onze creatieve aanpak wordt gevoed door een extensieve ervaring met complexe projecten.

De vergrijzende samenleving, de toename van het aantal chronische ziekten, stijging van stress gerelateerde uitval van medewerkers en nieuwe infectieziektes verspreiden zich gemakkelijk door globalisering en urbanisatie. Naast klimaatveranderingen heeft een ongezonde samenleving ook een grote impact op de economische stabiliteit. De gebouwde omgeving heeft significante invloed op deze trends. De hoeveelheid fijnstof in en om steden, het binnenmilieu en inrichting van woningen en kantoren zijn zomaar een greep hoe onze gebouwde omgeving onze gezondheid nadelig beïnvloedt.

De gevolgen
Op macroniveau ligt de nadruk op de vitaliteit van medewerkers en daarmee ook op het concurrentievermogen van Nederland. Ook de betaalbaarheid van de zorg vraagt om veel meer preventie. Momenteel wordt 29% van de Rijksbegroting gereserveerd voor de zorg. In het geval dat dit significant toeneemt betekent dit dat andere investeringen niet meer kunnen plaatsvinden of dat belastingen verhoogd dienen te worden. Daarmee neemt ons besteedbaar inkomen af.

Op mesoniveau betekent minder vitaliteit dat internationaal opererende bedrijven een uitdaging gaan krijgen met hun voortbestaan. De introductie van Environmental Social Governance Reporting krijgt niet voor niets een steeds dominantere positie bij investeerders van grote ondernemingen. De niet-financieel meetbare prestaties worden inmiddels zwaar gewogen ten opzichte van de financiële prestaties van een onderneming.

Op microniveau betekent een beperkte aandacht voor gezondheid een risico op duurzame groei van de onderneming. Het arbeidskapitaal is voor nagenoeg iedere onderneming de belangrijkste asset. Het serieus nemen van de vitaliteit van je mensen is niet alleen het uitrollen van vitaliteitsprogramma’s maar is ook zeker de omgevingen creëren waar mensen vitaal blijven: fysiek, sociaal en mentaal.

Gezonde verstedelijking
Als wij de mens als uitgangspunt nemen in elke beslissing die wij nemen, is de gebouwde omgeving dus niet het probleem, maar een deel van de oplossing. Een gebouwde omgeving voor u en mij die voorziet in de primaire levensbehoeften, het zorgdragen voor veiligheid, het stimuleren van sociale cohesie, een gezonde levensstijl en een plek waar mensen zichzelf kunnen ontplooien.

De Rijksoverheid onderschrijft het effect van een gezonde gebouwde omgeving op de economie en onderzoekt hoe dit te borgen in bijvoorbeeld de omgevingswet. Ook lokale overheden zien het belang bij een gezonde en leefbare stad. Zij ervaren namelijk direct de gevolgen indien hier de nadruk op komt: minder zorg, hogere attractiewaarde voor inwoners, bedrijven en bezoekers en meer saamhorigheid.

In de praktijk
AM staat synoniem voor kwaliteit van wonen, werken en winkelen; zij creëert nieuwe leefomgevingen, zij ontwikkelt de nieuwe woonomgeving, zij herontwikkelt verouderde kantoorparken en bedrijfsterrein tot multifunctionele gebieden en realiseert gezonde gebouwen om te werken en te winkelen.

In gebiedsontwikkelingen van AM staat Healthy Urban Living & Working samen met vier andere thema’s bovenaan in de uitwerking. AM ziet het als haar verplichting om de verantwoordelijkheid voor een gezonde gebouwde omgeving te nemen. Mooie en onderscheidende voorbeelden zoals het Bajes Kwartier en het World Trade Center (WTC) Utrecht laten zien dat AM niet alleen in staat is een visie te hebben maar deze werkelijk weet te vertalen naar haar projecten. Om dit onafhankelijk te toetsen certificeert zij haar projecten conform de WELL Building Standard, een prestatiegerichte certificering voor gebouwen en gebieden waar aandacht is voor Lucht, Water, Voeding, Licht, Bewegen, Comfort en Mindfullness.

Vijf kernthema’s
AM legt de lat hoog als het gaat om gebieds- en vastgoedontwikkeling en geeft invulling aan haar missie aan de hand van vijf kernthema’s: Healthy Urban Living & WorkingStad- en gebiedmakerInclusieve stad, Gedurfde duurzaamheid en Gelukkig leven. Over deze thema’s zijn we zowel binnen onze organisatie in gesprek met elkaar, als ook met onze omgeving. Uit deze wisselwerking ontstaan de beste oplossingen. Op deze manier blijven we elkaar inspireren tot nieuwe oplossingen, die passen bij onze missie: de kwaliteit van onze leefomgeving en daarmee de kwaliteit van leven verbeteren. Inspiring Space!

————————————————————————————————————————————————————————————

WTC, UTRECHT

De Utrechtse stationsomgeving staat bol van de dynamiek en vernieuwing. Hier ligt hét openbaar vervoersknooppunt van Nederland, dat de brug slaat tussen binnenstad en de Jaarbeurszijde. De WTC-formule staat voor state of the art kantoren op de best bereikbare plekken van Nederland. Voor een WTC is er nauwelijks een betere locatie denkbaar, met bovendien een concept dat gezondheid centraal stelt: passend bij de Healthy Urban Living-ambitie van Utrecht. En straks bovendien het eerste WELL BUILDING in Nederland. Het WTC Utrecht sluit perfect aan bij de missie van AM RED om kantoren te ontwikkelen die bijdragen aan de gezondheid en het welbevinden van mensen.

WTC Utrecht bestaat uit de begane grond en 18 verdiepingen. Op de begane grond tot en met de derde verdieping, aansluitend op de stad, bevinden zich diverse voorzieningen zoals horeca (1.500m2), retail (500m2), flexwerkplekken en bijvoorbeeld vergaderruimtes. Met zowel vaste als flexibele kantoorwerkplekken fungeert het WTC als netwerkwerklocatie voor bedrijven, instellingen, ondernemers en publiek.

Duurzaamheid en gezondheid zijn een essentieel onderdeel in de ontwikkeling. De Dutch Green Building Council (DGBC) heeft het nieuwe bouw ontwerpcertificaat BREEAM-Excellent aan onze opdrachtgever CBRE Global Investors uitgereikt. Het is het eerste Utrechtse ontwikkelingsproject dat voldoet aan de hoge duurzaamheidseisen. Het gebouw wordt onder meer uitgevoerd met energiezuinige LED-verlichting, pv-cellen en klimaatplafonds. De inzet is om het eerste kantoor in Nederland te realiseren met een WELL Building Standard™-certificaat. Dit certificaat bevestigt (na oplevering) dat het gebouw voldoet aan de hoogste normering voor de gezondheid en welzijn van de gebruikers.

BAM Bouw en Techniek is verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie (Design & Build). AM Real Estate Development (AM RED) heeft al in een vroeg stadium een toegevoegde waarde geleverd, zoals het project- en ontwikkelingsmanagement te integreren met modulair ontwikkelen en bouwen. Met het BREEAM Excellent is de lat bewust hoog gelegd. Medio 2016 is de bouw begonnen en de oplevering vindt plaats in het eerste kwartaal van 2018.

Het is AM RED gelukt om in een economisch moeilijke tijd een haalbaar plan te maken voor een hoogwaardig gebouw. Het gebouw staat op een complexe plek; dicht op naastgelegen oude gebouwen, te midden van andere grote bouwprojecten en heel prominent in het zicht. AM RED heeft het project van initiatief tot realisatie begeleid. Door de kosten en planning goed te bewaken is het hele proces vlot verlopen.

WELL Building Standard

WELL Building Standard™ is een systeem dat zich richt op het meten, certificeren en het bewaken van de gebouwkenmerken die van invloed zijn op de gezondheid en welzijn van de gebruikers van een gebouw. WELL wordt beheerd door de Internationale WELL Building Institute™ (IWBI)

————————————————————————————————————————————————————————————