Commercieel vastgoed ontwikkelen

AM RED is in staat om ambitieuze visies te vertalen in haalbare business cases, of het nu gaat om duurzame en inspirerende  werkomgevingen of om sfeervolle winkelgebieden. AM RED ontwikkelt projecten niet alleen in opdracht van klanten maar ook deels voor eigen rekening en risico. Onze creatieve aanpak wordt gevoed door een extensieve ervaring met complexe projecten.

Kleine cirkels, groot rendement
Smart energy, circulariteit, mobiliteit: in de nieuwe wijk Bajes Kwartier laat AM zien dat duurzaamheid tot mooie ontwikkelingen leidt. Als we tenminste wat verder durven denken.

Waar nu nog de Bijlmerbajes staat, verrijst straks een autoluwe wijk. Vijf torens worden gesloopt, de zesde wordt getransformeerd tot een verticaal park met stadslandbouw. Ondanks het stedelijke karakter komt er veel groen met tuinen, hoven en waterpartijen. En er zijn snelle verbindingen met openbaar vervoer. Maar onze aanpak gaat veel verder dan dat. Want hoe kleiner we de cirkels kunnen maken, hoe duurzamer het rendement wordt.

Slim omgaan met onze energie
Bajes Kwartier moet geen energie gaan kosten, integendeel. Het gebied wordt volledig energieneutraal. De woningen zullen extreem goed geïsoleerd zijn. Het grootste deel van de benodigde energie komt van zonnepanelen. Daarnaast zorgen dakelementen met ingebouwde windturbines voor windenergie.

Het organisch afval uit de wijk wordt omgezet in warmte en elektriciteit. Duurzame warmtebronnen in de bodem en het datacenter sluiten we aan op warmtepompen in de gebouwen. Die leveren warmte in de winter en koude in de zomer. Er komen geen aansluitingen op aardgas. Voor wasmachines en afwasapparaten krijgt elk huis een aansluiting met warm water, op temperatuur gebracht met duurzame warmte. Zo levert een slimme aanpak heel wat energie op.

Circulariteit als leidend principe
Tralies worden pergola’s in de openbare ruimte, celdeuren worden een brug. 98% van het materiaal uit de gevangenis wordt hergebruikt binnen en buiten het plan. Bajes Kwartier legt de lat hoog.

Bij het bouwen van de nieuwe wijk is circulariteit geen bijzaak maar het leidende principe. Dankzij nieuwe technieken kunnen we al het oude beton en cement – en dat is nogal wat bij complete torens – breken, fijnmaken en opnieuw gebruiken. De gevel van de bestaande verbindingsstraat wordt de plint van woongebouwen. En de gevels van de gevangenistorens gebruiken we voor nieuwe studentenwoningen. Kortom, eenmaal gebruikt? Tijd voor een tweede leven.

Vijf kernthema’s
AM legt de lat hoog als het gaat om gebieds- en vastgoedontwikkeling en geeft invulling aan haar missie aan de hand van vijf kernthema’s: Healthy Urban Living & WorkingStad- en gebiedmakerInclusieve stad, Gedurfde duurzaamheid en Gelukkig leven. Over deze thema’s zijn we zowel binnen onze organisatie in gesprek met elkaar, als ook met onze omgeving. Uit deze wisselwerking ontstaan de beste oplossingen. Op deze manier blijven we elkaar inspireren tot nieuwe oplossingen, die passen bij onze missie: de kwaliteit van onze leefomgeving en daarmee de kwaliteit van leven verbeteren. Inspiring Space!

————————————————————————————————————————————————————————————

HART VAN DE WAALSPRONG, NIJMEGEN

Ook in de retail is duurzaamheid een onderwerp dat hoog op de agenda staat. AM en VanWonen vullen dit op een ambitieuze manier in bij het centrumgebied Hart van de Waalsprong in Nijmegen. Winkels en woningen worden zo gerealiseerd dat hier het eerste energieneutrale winkelcentrum van Nederland ontstaat. Ook sociale duurzaamheid en cohesie krijgen volop aandacht: er is volop ruimte voor ontmoeting.

Bij de ontwikkeling van het centrumgebied van de uitbreidingslocatie Waalsprong hebben AM en VanWonen ingezet op de inclusieve stad en gedurfde duurzaamheid. Voor het zes hectare grote gebied is een gemengd stedelijk programma geformuleerd, met naast 11.500 m² aan centrumfuncties ook 235 koopwoningen en 210 huurwoningen. Een mix die de basis legt voor een gebied dat bereikbaar is voor uiteenlopende bevolkingsgroepen. Zij ontmoeten elkaar in de openbare ruimte van het centrale plein en de openbare ‘pocketparken’ die uiteenlopende recreatiemogelijkheden bieden. Het was deze visie die bij de gemeente Nijmegen het meeste aansprak: zij wees de combinatie AM/VanWonen als winnaar aan van de ontwikkelingscompetitie.

Om van Hart van de Waalsprong het meest duurzame winkelgebied van Nederland te maken, worden onder meer zonnepanelen, zonnepergola’s en wadi’s toegepast. De tuinen, groene daken en waterpartijen dragen hier eveneens aan bij. Daarnaast is ‘slimme mobiliteit’ een van de pijlers van het duurzaamheidsconcept. Zo zijn we in gesprek met We Drive Solar, de aanbieder van elektrische auto’s. Deze zijn bestemd voor gezamenlijk gebruik door de wijkbewoners. De energie die de auto’s opslaan kan ’s avonds weer gebruikt worden. Met de koop of huur van een woning ontvangen de bewoners een mobiliteitsabonnenement, waarmee ze naast de deelauto’s ook de beschikking krijgen over fietsen die verspreid staan door de wijk.

————————————————————————————————————————————————————————————

Referentieprojecten

Capgemini, Utrecht

 

Relevante publicaties

https://www.amred.nl/gedurfde-duurzaamheid-2/