Het concept ‘CROSSOVER’ geeft vorm en inhoud aan de complexe ontwikkeling van het eerste deel van de A10-strook in deelgebied Kop Zuidas in Amsterdam. Na een openbare selectieprocedure gaf onze inschrijving de beste invulling aan de eisen van de gemeente. Het flexibele en toekomstbestendige ontwerp heeft een hoge duurzaamheidscore wat leidt tot een BREEAM Outstanding label en is daarmee het meest duurzame mixed use gebouw van Nederland. Op dit moment zitten we midden in de planfase en zijn we druk met het uitwerken van het ontwerp. De oplevering is naar verwachting in 2021.

Mixed use
In CROSSOVER worden gemeenschappelijke ruimten gecreëerd waarin coliving, coworking en cocreating elkaar ontmoeten. Dit betekent dat werken, wonen en leren elkaar afwisselen en de open sociale ruimten de mogelijkheid bieden om gemakkelijk met anderen in contact te komen. In totaal bestaat het multifunctionele en duurzame gebouw uit 17.500 m2 met in totaal negen verdiepingen en dat is exclusief de ondergrondse mobiliteitsterminal.

Commerciële functies
AM Real Estate Development  is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kantoorruimtes en overige commerciële functies. Bedrijven ver­wachten van een werkomgeving niet alleen flexi­biliteit, duur­zaamheid en bereikbaarheid, maar ook steeds vaker inspiratie. CROSSOVER biedt een gemengde en samenhangende omgeving die daaraan voldoet en is daardoor meer dan alleen een kantoorgebouw. Door het samen­brengen van ver­schillende groe­pen gebruikers en het delen van functies en voor­zieningen ontstaat een gebouw met een eigen ecosys­teem.

De begane grond en de eer­ste verdieping bieden plaats aan een flexibel werkconcept. Starters, scale-ups, en zzp’ers vinden hier een plek in de gemeenschappelijke ruimten of de transparante teamkantoren op de eerste verdieping. De verdiepingen erboven vor­men vloervelden van circa 1000 m2, die flexibel in te delen zijn en eventueel samen te voegen. Zij zijn bij uitstek geschikt voor bedrijven die behoefte heb­ben aan een eigen vloer, maar wel onderdeel willen zijn van het totale concept. Met andere woorden: bedrijven die bereid zijn om kennis te delen vanuit het gedachtegoed dat het ge­heel altijd meer is dan de som der delen.

De collectieve voorzieningen zoals ontvangst-, vergader- en workshopruimten, koffiebar en ontmoetingsplek­ken bevinden zich op de eerste twee lagen rondom de COWORKING-werkplekken en zijn uiteraard beschikbaar voor alle kantoorgebruikers en bezoekers.

Persbericht: Gemeente Amsterdam selecteert AM voor mixed use ontwikkeling zuidas

Vijf kernthema’s
AM legt de lat hoog als het gaat om gebieds- en vastgoedontwikkeling en geeft invulling aan haar missie aan de hand van vijf kernthema’s: Healthy Urban Living & WorkingStad- en gebiedmakerInclusieve stad, Gedurfde duurzaamheid en Gelukkig leven. Over deze thema’s zijn we zowel binnen onze organisatie in gesprek met elkaar, als ook met onze omgeving. Uit deze wisselwerking ontstaan de beste oplossingen. Op deze manier blijven we elkaar inspireren tot nieuwe oplossingen, die passen bij onze missie: de kwaliteit van onze leefomgeving en daarmee de kwaliteit van leven verbeteren. Inspiring Space!

Ook benieuwd naar wat onze dienstverlening voor uw vastgoedvraagstuk kan betekenen?
Neem contact op om een afspraak te maken!

Contact

Ptolemaeuslaan 80
3528 BP Utrecht
Postbus 4052
3502 HB Utrecht
T : +31 (0) 30 281 73 00
E: info@amred.nl
KvK: 13012255
www.am.nl

Download hier onze folder