De vergrijzende samenleving, de toename van het aantal chronische ziekten, stijging van stress gerelateerde uitval van medewerkers en nieuwe infectieziektes verspreiden zich gemakkelijk door globalisering en urbanisatie. Naast klimaatveranderingen heeft een ongezonde samenleving ook een grote impact op de economische stabiliteit. De gebouwde omgeving heeft significante invloed op deze trends. De hoeveelheid fijnstof in en om steden, het binnenmilieu en inrichting van woningen en kantoren zijn zomaar een greep hoe onze gebouwde omgeving onze gezondheid nadelig beïnvloedt.

De gevolgen
Op macroniveau ligt de nadruk op de vitaliteit van medewerkers en daarmee ook op het concurrentievermogen van Nederland. Ook de betaalbaarheid van de zorg vraagt om veel meer preventie. Momenteel wordt 29% van de Rijksbegroting gereserveerd voor de zorg. In het geval dat dit significant toeneemt betekent dit dat andere investeringen niet meer kunnen plaatsvinden of dat belastingen verhoogd dienen te worden. Daarmee neemt ons besteedbaar inkomen af.

Op mesoniveau betekent minder vitaliteit dat internationaal opererende bedrijven een uitdaging gaan krijgen met hun voortbestaan. De introductie van Environmental Social Governance Reporting krijgt niet voor niets een steeds dominantere positie bij investeerders van grote ondernemingen. De niet-financieel meetbare prestaties worden inmiddels zwaar gewogen ten opzichte van de financiële prestaties van een onderneming.

Op microniveau betekent een beperkte aandacht voor gezondheid een risico op duurzame groei van de onderneming. Het arbeidskapitaal is voor nagenoeg iedere onderneming de belangrijkste asset. Het serieus nemen van de vitaliteit van je mensen is niet alleen het uitrollen van vitaliteitsprogramma’s maar is ook zeker de omgevingen creëren waar mensen vitaal blijven: fysiek, sociaal en mentaal.

Gezonde verstedelijking
Als wij de mens als uitgangspunt nemen in elke beslissing die wij nemen, is de gebouwde omgeving dus niet het probleem, maar een deel van de oplossing. Een gebouwde omgeving voor u en mij die voorziet in de primaire levensbehoeften, het zorgdragen voor veiligheid, het stimuleren van sociale cohesie, een gezonde levensstijl en een plek waar mensen zichzelf kunnen ontplooien.

De Rijksoverheid onderschrijft het effect van een gezonde gebouwde omgeving op de economie en onderzoekt hoe dit te borgen in bijvoorbeeld de omgevingswet. Ook lokale overheden zien het belang bij een gezonde en leefbare stad. Zij ervaren namelijk direct de gevolgen indien hier de nadruk op komt: minder zorg, hogere attractiewaarde voor inwoners, bedrijven en bezoekers en meer saamhorigheid.

In de praktijk
AM staat synoniem voor kwaliteit van wonen, werken en winkelen; zij creëert nieuwe leefomgevingen, zij ontwikkelt de nieuwe woonomgeving, zij herontwikkelt verouderde kantoorparken en bedrijfsterrein tot multifunctionele gebieden en realiseert gezonde gebouwen om te werken en te winkelen.

In gebiedsontwikkelingen van AM staat Healthy Urban Living & Working samen met vier andere thema’s bovenaan in de uitwerking. AM ziet het als haar verplichting om de verantwoordelijkheid voor een gezonde gebouwde omgeving te nemen. Mooie en onderscheidende voorbeelden zoals het Bajes Kwartier en het World Trade Center (WTC) Utrecht laten zien dat AM niet alleen in staat is een visie te hebben maar deze werkelijk weet te vertalen naar haar projecten. Om dit onafhankelijk te toetsen certificeert zij haar projecten conform de WELL Building Standard, een prestatiegerichte certificering voor gebouwen en gebieden waar aandacht is voor Lucht, Water, Voeding, Licht, Bewegen, Comfort en Mindfullness.

Vijf kernthema’s
AM legt de lat hoog als het gaat om gebieds- en vastgoedontwikkeling en geeft invulling aan haar missie aan de hand van vijf kernthema’s: Healthy Urban Living & WorkingStad- en gebiedmakerInclusieve stad, Gedurfde duurzaamheid en Gelukkig leven. Over deze thema’s zijn we zowel binnen onze organisatie in gesprek met elkaar, als ook met onze omgeving. Uit deze wisselwerking ontstaan vaak de beste oplossingen. Op deze manier blijven we elkaar inspireren tot nieuwe oplossingen, die passen bij onze missie: de kwaliteit van onze leefomgeving en daarmee de kwaliteit van leven verbeteren. Inspiring Space!

——————————————————————————————————————–

WELL Building Standard

WELL Building Standard™ is een systeem dat zich richt op het meten, certificeren en het bewaken van de gebouwkenmerken die van invloed zijn op de gezondheid en welzijn van de gebruikers van een gebouw. WELL wordt beheerd door de Internationale WELL Building Institute™ (IWBI)

——————————————————————————————————————–

Contact

Ptolemaeuslaan 80
3528 BP Utrecht
Postbus 4052
3502 HB Utrecht
T : +31 (0) 30 281 73 00
E: info@amred.nl
KvK: 13012255
www.am.nl

Download hier onze folder